Nieuw: MVO-café 15 september 2022

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Kansen benutten op een krappe arbeidsmarkt
Uit een recent onderzoek van het SJP (Sociaal Cultureel Planbureau) blijkt dat ruim de helft van de bedrijven moeite heeft met het invullen van vacatures. Dit geeft een hoop stress en kan het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. Daarnaast geeft 40% van de bedrijven aan te kampen met een te hoge werkdruk en geven zij ook aan dat de meeste werk gerelateerde klachten psychisch van aard zijn.

Het is van cruciaal belang voor de continuïteit van bedrijven dat ze hun medewerkers weten te behouden, voorkomen dat medewerkers uitvallen en dat ze de kansen benutten om mensen die nu geen baan hebben aan het werk te helpen. Dit vraagt om creatieve oplossingen, verandering van (personeels-) beleid en de toepassing daarvan.

In het eerste MVO-café in Zoetermeer lichten we de situatie op de arbeidsmarkt toe en laten we zien welke onbenutte kansen er liggen in de krappe arbeidsmarkt. Er zullen ideeën aan bod komen hoe je als bedrijf hierop slim kan inspelen, hoe je de werkdruk kan verlagen en laten we zien welke -onbenutte- overheidsinstrumenten er zijn. Daarnaast is er ruimte voor ondernemers om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Kortom hoe een toekomstbestendig personeelsbeleid de druk op uw personeel kan verlichten en daardoor de continuïteit van uw bedrijf kan versterken.

Aanmelden voor dit evenement is verplicht. Meer informatie vind je HIER.

MVO-café: Een initiatief van de stichting MVOZ en het Stadstheater Zoetermeer!