Waarom partner worden van MVO Zoetermeer?

Een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van jouw bedrijf is je aansluiten bij onze stichting van ondernemers, die de nieuwe economie nastreven, klimaatneutraal, circulair en inclusief. Samen naar een duurzaam Zoetermeer. Het delen van ervaringen en leren van elkaar. Behalve het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)  staat bij ons het MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) hoog in het vaandel oftewel “er toe doen” in de gemeente Zoetermeer.

Waar hebben we het dan over? Dit is zeer divers: o.a.

 • Sponsering sportclubs
 • Ondersteuning maatschappelijke organisaties
 • Inclusief personeelsbeleid
 • Organiseren van activiteiten bijvoorbeeld met ouderen, eenzaamheid bestrijden

Wat hebben wij te bieden:

 • Faciliteren van een digitaal platform, waar kennis wordt gedeeld, zowel digitaal als op locatie
 • Deelname MVO bijeenkomsten, waarbij wij altijd relevante maatschappelijke onderwerpen zullen aankaarten en toelichten.
 • Deelname 9 keer MVO Café (in samenwerking met Stage Stadstheater)
 • Vermelden- en doorlinken van jouw website
 • Nieuwsbrief 1 x per kwartaal
 • Bij de MVO Cafés worden 2 consumpties door ons aangeboden
 • Forse korting bij deelname op de Beursvloer (nog te organiseren groot duurzaam evenement)
 • Automatisch deelnemer MVO-prijs, die iedere 2 jaar uitgereikt gaat worden

De partnerbijdrage is vastgesteld € 195,00 ex BTW per jaar.