Over de stichting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zoetermeer

De stichting bestaat al geruime tijd. Doordat wij merken dat de interesse voor MVO de laatste jaren flink toeneemt, is besloten om de stichting actiever te promoten. Hierbij is ervoor gekozen om een website te lanceren om de Zoetermeerse MVO ondernemers een podium te geven. Naast het delen van de ervaringen kan elke ondernemer hier zijn voordeel mee doen.

Missie MVOZ

Wij streven ernaar om het maatschappelijk verantwoord ondernemen in Zoetermeer te stimuleren door bedrijven te ondersteunen met de praktische vertaling naar hun bedrijfsvoering.

Daarenboven enthousiasmeren we ondernemers tot het leveren van een positieve bijdrage aan de Zoetermeerse samenleving, waarbij we door verbinding synergie zoeken tussen bedrijven, sociaal-maatschappelijke organisaties en het stadsbestuur.

Visie MVOZ

 • MVO doet ertoe; zorgvuldig omgaan met de planeet en mensen is van het grootste belang en gaat niet vanzelf.
 • Zorgvuldig is voor ons duurzaam; acties in het nu, die de toekomstige leefbaarheid beter maken.
 • Dit gaan wij doen door het bewustzijn te vergroten (noodzaak en opbrengsten), kennis aan te bieden, te inspireren, uit te dagen, innoveren, aanbieden van advies en ondersteuning bij het implementeren. Ook gaan wij MVO- activiteiten- en producten aanbieden en motiveren om daadwerkelijk MVO-gericht te ondernemen.
 • Het inzetten van de doe-kracht van ondernemers als motor voor het proces naar een prettigere en vitalere Zoetermeerse samenleving.
 • MVOZ gaat sociaal-maatschappelijke initiatieven en organisaties ondersteunen, verbinden en coördineren. Als onafhankelijk orgaan gaan wij het gesprek aan met de Gemeente, waarbij wij aansturen op duurzaam advies en samenwerking.
 • Duidelijke doelen stellen, meetbaar maken en nastreven. Denken van uit WAARDE-toevoeging!
 • Dit doen we door het creëren van een krachtig MVOZ-PLATFORM.

Het MVO-platform

 • Website gecombineerd met Social media
 • Maandelijks MVO-café (9* per jaar in combi met business events/lezingen)
 • Advisering/ondersteuning bedrijven bij het praktisch inzetten van MVO
 • Certificering (SEBO-keurmerk)/in vullen SROI
 • MVO-award en PR/lobby voor MVO-bedrijven (lokaal inkopen gemeente en stimuleren onderling zakendoen tussen Zoetermeerse ondernemers)
 • Verbinding/synergie creëren tussen bedrijven, het stadsbestuur/overheid sociaal-maatschappelijke organisaties, verenigingen en onderwijs.
 • Duurzaamheidsinitiatieven ondersteunen (startups/projecten, bv DailyBestDeals)
 • Bemiddelen voor MBO-diensten (MVO-bedrijfsuitjes, advies etc.)
 • Over- en inzicht verschaffen in duurzaamheidssubsidies

Waarde propositie bedrijven

 • Verbetert reputatie bedrijf – werkt positief op behoud bestaande en aanwas nieuweklanten/medewerkers
 • Creëert een wij-gevoel
 • Stimuleert innovatie
 • Verlaagt risico’s
 • Gunstiger stemmen stakeholders (wederkerigheid stakeholders)
 • Investeerders, inwoners en overheid
 • Schept nieuwe financiële bronnen (subsidies).