Nieuwsbrief februari 2024

Nieuwsbrief Stichting MVO Zoetermeer
 
Beste ondersteuners van onze Stichting,
 
Na een periode van stilte laten wij graag weer van ons horen.
 
De vrijwilligheid voorbij:  In deze roerige tijden zijn allerlei verplicht uit te voeren duurzame acties volgens de SDG’s (Social Development Goals) en de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) een zware last voor ondernemers. Zoals wij gedurende het jaar 2023 meermaals aangekaart hebben, wordt dit een hele klus voor het MKB. Veel bedrijven zullen indirect verplicht worden de CSRD transparant te hebben voor hun afnemers, afnemers, die wellicht wel aan de verplichting moeten voldoen en daardoor ook de CSRD van de toeleverancier moeten meenemen.
 
Duurzaam ondernemen is hiermee een verplichting geworden, ondernemers hoeven hiermee niet meer geënthousiasmeerd- of gestimuleerd te worden om te verduurzamen. Wel willen wij een zgn. MVO Keurmerk onderzoeken, waarin alle  SDG’s worden meegenomen.  Het huidige Zoetermeerse SEBO richt zich uitsluitend op tewerkstelling van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dit is slechts 1 van de SDG’s, hoe zinnig zou het zijn als er een keurmerk zou zijn, die alle gebieden dekt en ook dit volgens het barometer-model. Met een dergelijk Keurmerk voldoet men dan aan de wettelijke voorschriften.
 
Daarenboven willen wij, als Stichting MVO Zoetermeer, ons nu  ook meer richten op onze tweede pijler, namelijk Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) ook een onderdeel van Verantwoord ondernemen. Wij voelen in de maatschappij de behoefte aan de menselijke maat, ondernemers die van betekenis kunnen- en willen zijn voor Maatschappelijke organisaties, Verenigingen en initiatieven van inwoners. Ook hier zoeken we naar een werkbaar format. We hebben kunnen vaststellen, dat er positieve energie gehaald wordt aan het bijdragen aan een betrokken samenleving. Hierover kunnen wij binnenkort meer berichten.
 
Dus, ondanks dat er geen bijeenkomsten zijn georganiseerd, hebben wij niet stil gezeten. Om dit alles te kunnen realiseren zouden wij graag ondersteuning hebben, in de vorm van menskracht. Wij profileren ons benedenmaats op het gebied van multimedia. Niemand in ons huidig bestuur heeft hier de kennis- of  de kunde voor. Wij zoeken dan ook dringend iemand die het leuk vindt ons hierin te ondersteunen (website, social media) zodat wij onze ideeën en plannen zichtbaar kunnen delen.